کابینت سازی غفاری ساخت انواع ،کمد دیواری،میزLED, تخت خواب ،سیسمونی نوزادو.... 

نقد و اقساط--باقیمت اتحادیه و کیفیت روز --

تلفن تماس ۰۹۱۸۰۵۳۴۷۰۲ -۰۹۳۷۵۶۶۳۸۴۵

ادرس -کردستان- بیجار -حسن آباد یاسوکند بلوار معلم پایین تر از دادگاه