قلیان یکی از دخانیات مضر و در حال حاضر جزو پر مصرف ترین اجناس در ایران هستش.

در گذشته از قلیان به عنوان روش درمانی از آن استفاده میکردند . که مصرف درست آن زمانه بود

اما باگذشت زمان شیوه ی استفاده از قلیان تقیر پیدا کرد و امروزه جزو از تفریحات مردم به کار گرفته میشود

امروزه در مجلس طرح جمع آوری قلیان مطرح است و اگر قلیان جمع آوری شود کار بسیار بزرگی نسبت به مردم انجام میدهند

چون امرروزه شیوه استفاده درست از قلیان را نمیدانند و هر بچه ای از شکم مادر بیرون نیامده قلیان میکشد

من به شخص موافق با جمع آوری قلیان هستم .